Velkommen til Lars Gunnar Lingås' nettside!


Her finner du opplysninger om kurs og foredrag jeg tilbyr innen områdene etikk, yrkesetikk og menneskerettigheter. Her finner du oversikt over bøker og artikler jeg har skrevet - litt av dette er også lagt ut i nettutgave. Og her finner du opplysninger om meg og hvordan du kan kontakte meg for avtaler.


@ 2018 Lars Gunnar Lingås