Lars Gunnar Lingås

(f 1947) PhD, dosent emeritus

Jeg har sosionomutdanning fra 1973 og har vært aktivt med i fagutviklingen av sosialt arbeid i Norge gjennom undervisning, faglitterære bidrag og forskning. Jeg var redaktør av Nordisk Sosialt Arbeid (1983-86) og redaksjonssjef i Universitetsforlaget (helse- og sosiallitteratur) (1990-1993). Jeg tok filosofisk doktorgrad ved Göteborgs universitet (1993) med avhandlingen "Etikk i sosialt arbeid - fra regler til diskurs".

Jeg har publisert en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk, humanisme, etikk og yrkesetikk. Jeg var generalsekretær i Human-Etisk Forbund 1993-1997. Jeg satt i bystyret i Holmestrand 1999-2007 (A) og var styreleder i Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 2005-2007.

Siden 1997 har jeg drevet enkeltmannsforetak som forfatter og underviser med en rekke faste oppdrag for nordiske høgskoler, universiteter og organisasjoner. Jeg var engasjert av Utdanningsforbundet i arbeidet med Lærerprofesjonens etiske plattform. Fra 2006 til jeg pensjonerte meg i 2016 var jeg tilknyttet Høgskolen i Sørøst-Norge (HiVe, HBV og HSB). Jeg er nå dosent
emeritus i profesjonsetikk og veiledning, knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge.

Jeg er gift og har to voksne barn fra tidligere ekteskap.@ 2018 Lars Gunnar Lingås