Profesjonsetikk


P1

"Over andres dørstokk" -- etikk i arbeid i andres hjem

Målgruppe: yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren som arbeider hjemme hos brukere

Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 - 8 timer)

Priskategori : 3

 

P2

Etikk i rusmiddelomsorgen med vekt på menneskesyn

Målgruppe: Yrkesgrupper i rusmiddelomsorgen

Varighet: Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3


P3

Profesjonsetikk for lærere og førskolelærere

Verdigrunnlag og refleksjon i pedagogiske hverdagssituasjoner

Målgruppe: Pedagogisk personal og hågskolestudenter

Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 - 8 timer)

Priskategori: 3


P4

Nærhetsetikk og sosialetikk i arbeid med mennesker

Hvordan forene menneskelig nårhet med et etisk engasjement for strukturelle endringer?

Målgruppe: Yrkesgrupper som arbeider tett på mennesker

Varighet: Foredrag 3- 4 timer, Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3


P5

Tvang og frivillighet i behandling og omsorg

Målgruppe: Personell i omsorgsarbeid med mennesker med utviklingshemming  som opplever selvskadeproblematikk o.l.

Varighet: Foredrag 3- 4 timer, Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3


@ 2014 Lars Gunnar Lingås