Etikk:
Nasjonalt Etikknettverk

Profesjonsetisk nettverk

Politikk:
Holmestrand Kommune

Det norske Arbeiderparti

FN hjemmeside

Offentlige dokumenter

Faglige organisasjoner:

Fellesorganisasjonen for sosialarbeidere (FO)

Norsk Faglitterær Forfatterforening

Kultur:

Holmestrand bibliotek

Samkatalogen bøker

Humanisme:

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Human-Etisk Forbund

Kursarrangører:Faglig Forum


Seminarpartner

 
@ 2014 Lars Gunnar Lingås