Sosialpolitiske emner


S1

Etiske grenser i straffegjennomføringen

Om straff og etikk

Målgruppe: Ansatte i kriminalomsorg, politikere

Varighet: Foredrag 1 time, Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3


S3

Sosialt samfunnsarbeid - en forsømt metode

Målgruppe: Høgskolestudenter, ansatte på NAV-kontor, kommunale kulturkontor

Varighet: Trippelforelesning 3 timer, Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3@ 2014 Lars Gunnar Lingås