Velkommen til Lars Gunnar Lingås' hemsida!

Här hittar du uppgifter om mina kurser och föredrag inom områdena etik, yrkesetik och mänskliga rättigheter. Här finns en översikt över böcker och artiklar jag skrivit - några av dessa finns också i nätversion. Dessutom hittar du uppgifter om mig och hur du kan kontakta mig för avtal. 

Jag är norrman och alla länkar på denna hemsidan länkas till norskspråkiga  sidor, men det förstår du nog! Jag tar gärna uppdrag i Sverige!@ 2014 Lars Gunnar Lingås