Meriterende utdanning

1993 Filosofie doktorsexamen Universitetet i Göteborg
1991 Veiledning av kollegaer 5 vt NKSH
1988 Godkjent videreutdanning i sosialt arbeid Norsk Sosionomforbund Kompetanserådet
1986 Kriminologi mellomfag Universitetet i Oslo
1983 Godkjent veileder i sosialt arbeid Norsk Sosionomforbund Kompetanserådet
1981 Cand.mag. godkjenning NKSH
1973 Sosionomeksamen Norges Kommunal-og Sosialhøgskole
1969 Kriminologi grunnfag Universitetet i Oslo
1968 Examen philosophicum Universitetet i Bergen
1967 Vinterkurs og vårkurs Nansenskolen, Lillehammer
1966 Eksamen artium, latinlinjen Trondheim Katedralskole

Et utvalg kurs og seminarer

2006 Rehab 2006 Trondheim, landskonferanse
2004 Rehab 2004 Lillehammer, Landskonferanse
1997 Evaluation as a tool Socialstyrelsen (Stockholm)
1990 Etikk, teknologi og samfunn Nansenskolen
1990 Social Policy and Social Work: Their impact in Times of Change and Crisis IFSW (Buenos Aires)
1989 Trabajo Social y Derechos Humanos CELATS (Quito)
1988 Values in Social Work IFSW (Stockholm) 1988 Mediakurs (opptreden i radio og TV) Norsk Sosionomforbund
1987 Human Service and IT Application HUSITA (Birmingham)
1986 Social Work and Peace IFSW (Tokyo)
1983 Saksbehandleropplæring Kommunal Opplæring
1978-80 Planlegging av sosialtjenester og helsetjenester utenfor institusjon Sos.dep. og KS
1977 Teaching and training Community Work IEISW (Flumet)
1976 Community Work in Britain Inter-University European Inst. on Social Welfare
1974-76 Nordisk Workshop i samfunnsarbeid Nordiske sosialhøgskoler
1973 Forskning og sosialt arbeid Nordiske Sosionomforbunds Samarbeidskomite
1973 Medisinsk sosiologi Universitetet i Oslo

På kurs/seminarer merket med har jeg selv holdt foredrag.
@ 2014 Lars Gunnar Lingås