2014-17    Leder Holmestrand Petanquklubb
2007-08    Leder av inkluderingsutvalget i
Vestfold Røde Kors
2006-08    Nestleder i styret for Nansen Dialogue Network
1992-08    Rådsmedlem Nansenskolens Råd
2003-07    Medlem av formannskapet (A) i Holmestrand
1999-07    Medlem av bystyret og gruppeleder (A) i Holmestrand
2005-07    Styreleder Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz
2002-04    Nestleder i Human-Etisk Forbund avd. Vestfold
2000-01    Varamedlem i hovedstyret for Norsk Bibliotekforening
1999-01    Leder Holmestrand Arbeiderparti
1999-01    Styremedlem Vestfold Arbeiderparti
1997-99    Styremedlem Norsk Organisasjon for Asylsøkere
1996-97    Styringsgruppe Nansenskolens prosjekt om religion, livssyn og menneskerettigheter
1995-97    Styreleder Komitéen for Menneskerettigheter i Iran (nedlagt)
1995-99    Styremedlem Humanist forlag A/S
1994-96    Representantskapsmedlem FN-sambandet i Norge
1993-96    M Ex Com International Humanist and Ethical Union
1990-98    Komitemedlem Faglitterært Forfatterfonds utvidede stipendkomite
1987-90    Rådsmedlem Rådet for Sosialarbeiderutdanning (nedlagt)
1989-92    Utvalgsleder Yrkesetisk Råd, Norsk Sosionomforbund (NOSO) (nedlagt)
1986-89    Tillitsvalgt NOSO (forbundsstyremedlem, leder av Yrkesetisk Råd, Kompetanserådet og Yrkesfaglig utvalg) (nedlagt)
1983-94    1983-94   Bydelspolitiker(A) Bydel 01 (tidligere 41) Oslo kommune
   @ 2018 Lars Gunnar Lingås