Yrkeserfaring


2016-     Dosent emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge/Universitetet i Sørøst-Norge
2015-16 Dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2014-15 Dosent
i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold
2009-     Faglærer ved Tunberg Medisinske skole i VEKS-fag
2006-13 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold
1997-12 Faglitterær forfatter og foredragsholder (eget enkeltmannsforetak )
1993-97 Generalsekretær Human-Etisk Forbund
1990-93 Redaksjonssjef Universitetsforlaget, Avd. helse-og sosiallitteratur
1990-91 Lektor i sosialt arbeid Sogn og Fjordane Distriktshøgskule
1987-90 Faglig sekretær Norsk Sosionomforbund
1981-87 Sosialkonsulent Bærum Kommune, Helse- og sosialavdelingen
1981-82 Lektor i sosialt arbeid (vikar 50%) Sosialhøgskolen i Bærum
1980-81 Fylkesavdelingsleder Norsk Sosionomforbund Avdeling Oslo
1978-80 Utreder Sosialdepartementet
1974-78 Lektor i socialt arbejde Den Sociale Højskole København /Roskilde Universitetcenter
1973-74 Sosialkurator Nesodden Sosialkontor
@ 2018 Lars Gunnar Lingås