Velkommen til
Lars Gunnar Lingås' nettside!

SISTE FRA BLOGGEN

BØKER I SALG

Lingås, Lars Gunnar:

Undring – En bestefars brev til konfirmanten 

Svein Sandnes Bokforlag, 2019. Bokmål

Lingås, Lars Gunnar:

Etikk for pedagoger

Gyldendal akademisk, 2019, 3. utgave. Bokmål.

Lingås, Lars Gunnar, Unni Høsøien (red):

Utdanningsvalg – identitet og danning

Gyldendal akademisk, 2016, 1. utgave. Bokmål

Ansvar for likeverd
Lingås, Lars Gunnar:

Ansvar for likeverd – Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering

Gyldendal akademisk, 2013, 2. utgave. Bokmål.

Pedagogisk veiledning
Lingås, Lars Gunnar (red) og Olsen, Knut-Rune (red):

Pedagogisk veiledning

Gyldendal akademisk, 2013. Bokmål.
Finnes også som e-bok.

Lingås, Lars Gunnar:

Over andres dørstokk – Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem

Kommuneforlaget 2020. Bokmål

5. utgave

  
Etikk og verdivalg
Lingås, Lars Gunnar:

Etikk og verdivalg i
helse- og sosialfag

Gyldendal akademisk, 2008, 4. utgave. Bokmål

Kommunikasjon og samarbeid
Lingås, Lars Gunnar og Herheim, Åse:

Kommunikasjon og samarbeid: utvikling av relasjonskompetanse

Damm, 2008. Bokmål.

Kommunikasjon og samarbeid
Gjøtterud, Sigrid M; Haugstvedt, Karen T.S.; Herheim, Åste; Lingås, Lars Gunnar og Serville, Gudrun:

Helsefagarbeideren: Kommunikasjon og samhandling

Damm 2007. Bokmål.
Finnes også nynorsk.

Lovgiving og faglig forsvarlighet
Andressen, Hilde L. ; Lingås, Lars Gunnar og Serville, Gudrun:

Helsefagarbeideren: Lovgivning og faglighet

Damm, 2007. Bokmål.
Finnes også på nynorsk.

Organisering og yrkesutøvelse
Lingås, Lars Gunnar og Martinussen, Nina:

Organisering og yrkesutøvelse

Damm 2006. Bokmål.

Etikk og kommunikasjon
Hansen, Åse-Marion og Lingås, Lars Gunnar:

Etikk og kommunikasjon

Damm 2005. Bokmål.

Etikk i sosialt arbeid
Lingås, Lars Gunnar:

Etikk i sosialt arbeid: Fra regler til diskurs

Avhandling til fil. dr. graden. Göteborgs Universitet, 1993.
Kan bestilles via mail: lars@etikk.net.
Pris 200,- + porto. Kun få eksemplarer igjen.

 For eldre utgivelser samt artikler vises det til BIBSYS.
Se også fullstendig oversikt over mine utgivelser.