Filosofisk veiledning

Stiller du deg flere spørsmål om livet enn du kan besvare? Det er et sunnhetstegn. Men det er ikke noe verken du eller andre bør «surre» med alene. Du trenger kanskje en å føre dialog med – en filosofisk samtalepartner.

Et langt liv, en filosofisk doktorgrad og mye arbeid med filosofiske og etiske spørsmål gjør at jeg i moden alder ønsker å tilby filosofisk veiledning til folk som synes de trenger det. Å filosofere betyr å være glad i visdom eller klokskap, og slik sett driver vi alle og filosoferer når vi søker mer innsikt i livet og i oss selv. 

Filosofisk veiledning er ikke terapi, og jeg tilbyr ikke behandling, selv om jeg som sosionom med videreutdanninger har faglig bakgrunn for det på noen områder. Filosofisk veiledning er heller ikke det samme som karriereveiledning eller coaching, selv om grensene kan være flytende. Jeg har for øvrig undervist i karriereveiledning på USN i 13 år.

Filosofisk veiledning har søkelys på hvordan du har det i livet ditt og hvordan du mestrer livskunsten, hvordan du kjenner deg selv og hvordan du arbeider med livets store spørsmål. Står du foran vanskelige livsvalg i arbeid og familieliv? Kanskje er du i tvil om hvordan du virker på andre? Kanskje du vil drøfte hva du finner viktig med livet?

Innenfor et times samtale ad gangen er det du selv som skal søke og finne veien, men jeg kan bidra med å lede deg framover og sikre at du holder deg på veien. Jeg vil være en dialogpartner når du vil ta opp store og små spørsmål som berører deg og som kanskje kan gi deg et bedre liv.

Hvis du er interessert i dette tilbudet, kan du ta kontakt med meg på telefon 92630223 og eventuelt inngå en avtale. Veiledningen foregår på mitt kontor i Nedre Liavei 68. Det koster ikke noe å drøfte med meg på telefon for å avklare om du har behov for eller nytte av mitt tilbud.

Dette koster veiledningstilbudet:

  • Første gangs samtale /Individuell engangssamtale: kr 600
  • «Pakke» på 5 individuelle samtaler over to uker: kr 5000
  • Gruppeveiledning: kr 2 500 pr gruppemedlem (gruppe på 5 -7 personer over 6 samlinger over 6 uker a 2 timer). Gruppeveiledning vil eventuelt foregå i leid lokale i Holmestrand sentrum.