Kurs og foredrag

Generelle etiske temaer

Etikk i hverdagen. Hvordan forene etikken i nære relasjoner med etisk engasjement for å endre omgivelsene?

 • Målgruppe: Brukerorganisasjoner og yrkesgrupper som arbeider tett på mennesker
 • Varighet: Foredrag 3- 4 timer, Seminar 1 dag (6 timer)
 • Priskategori: 1-2


Avhumanisering – roten til uetiske handlinger

 • Målgruppe: Alle interesserte
 • Varighet: Foredrag 1-2 timer, Seminar 1 dag (6 timer)
 • Priskategori: 2

Menneskerettighetene – diverse temaer

 • Livssynsfrihet
 • Frihet og likhet – lar det seg forene?
 • Menneskerettigheter og etisk praksis
 • Målgruppe: alle interesserte
 • Varighet: Foredrag 2 timer, Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (a 6-8 timer)
 • Priskategori: 1

Profesjonsetiske temaer – helse- og sosialfag

 • Etikk og menneskesyn i helse- og sosialfag
 • Etikk i helsefremmende arbeid
 • Menneskesyn i psykiatrien
 • Etikk i rehabiliteringsarbeid
 • Etiske utfordringer i friomsorgen
 • Over andres dørstokk – etikk i arbeid i andres hjem
 • Målgruppe: yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren
 • Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 – 8 timer), forelesninger 1-2 t
 • Priskategori: 2-4, avhengig av nivå og deltakertall

Profesjonsetiske temaer – pedagogiske felt

 • Profesjonsetikk for lærere og barnehagelærere
 • Verdigrunnlag og refleksjon i pedagogiske hverdagssituasjoner
 • Lærerprofesjonalitet og etikk
 • Identitet og danning i skolen
 • Etikk i karriereveiledning
 • Etikk og pedagogisk rådgivning
 • Etikk i veiledning – veiledning i etikk
 • Målgruppe: Pedagogisk personal og studenter
 • Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 – 8 timer), foredrag 2 t
 • Priskategori: 2-4 avhengig av nivå og deltakertall

Profesjonrelaterte temaer – tverrfaglige emner

 • Sosial rettferdighet – en filosofisk avklaring
 • Kommunikasjon og konfliktforståelse
 • Etikk i tverrfaglig samarbeid
 • Kollegaveiledning
 • Målgruppe: Profesjonsutøvere som arbeider med mennesker
 • Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 – 8 timer), foredrag 1-2 t
 • Priskategori: 2-4, avhengig av nivå og deltakertall

Priser

Prisene er i norske kroner og er sist justert 1.12.2018 Noen faste årlige oppdragsgivere og noen utenlandske oppdragsgivere får andre priser Satsene gjelder ikke for ideelle organisasjoner, studentforeninger og liknende. Priskategoriene er listet ved de enkelte emner
Varighet/Priskategori 1 2 3 4
1 time 3 500 5 000 6 000 8 000
2 timer 6 000 7 000 8 000 12 000
3 timer 7 000 8 000 12 000 15 000
1 dag 12 000  15 000 16 000 18 000
2 dager 18 000  20 000 25 000 30 000