Om meg

Lars Gunnar Lingås (f 1947) fagbokforfatter, PhD, dosent emeritus

Min avhandling til filosofisk doktorgrad ved Göteborgs universitet (1993) bar tittelen «Etikk i sosialt arbeid – fra regler til diskurs». Den la grunnen for mange av de fagbøkene jeg har skrevet siden.

Før dette hadde jeg sosionomutdanning (1973) og en del videreutdanning innen sosialt arbeid. Jeg var i perioden 1973-2005 aktivt med i fagutviklingen av sosialt arbeid i Norge gjennom undervisning, faglitterære bidrag, forskning og formidling blant annet som hovedredaktør av Nordisk Sosialt Arbeid (1983-86) og redaksjonssjef i Universitetsforlaget (helse- og sosiallitteratur) (1990-1993).

Jeg har publisert en rekke artikler og fagbøker om sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk, humanisme, etikk og yrkesetikk, blant andre «Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag» som har vært pensumbok i mer enn 25 år og revidert fire ganger, og «Etikk for pedagoger» som kom i tredje utgave i 2019.

Jeg var generalsekretær i Human-Etisk Forbund 1993-1997 der jeg arbeidet hardt for dialog mellom livssyn. Jeg satt i bystyret (for A) i Holmestrand 1999-2007 og var styreleder i Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 2005-2007. 

I perioden 1997-2005 levde jeg av mitt enkeltmannsforetak som forfatter og underviser med en rekke faste oppdrag for nordiske høgskoler, universiteter og organisasjoner. I 2010-11 var jeg engasjert av Utdanningsforbundet i arbeidet med Lærerprofesjonens etiske plattform. Fra 2006 til jeg pensjonerte meg i 2016 var jeg tilknyttet Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere HiVe, HBV og HSN), fra 2014 som dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nå er jeg
dosent emeritus, og er fortsatt faglig aktiv på områdene etikk og profesjonsetikk.

Jeg er timelærer (siden 2012) ved fagskolen Tunsberg Medisinske Skole med ansvar for nettstudiet i VEKS (Vitenskaplære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære).

Jeg startet i 2020 virksomhet i Nordre Vestfold som filosofisk veileder.

I tillegg har jeg igjen engasjert meg politisk, og jeg representerer partiet Rødt i Holmestrand kommunestyret 2019-2023. Jeg er også medlem av Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd.