Diverse verv

2019                  1.kandidat for Rødt Holmestrand til kommunevalget 2019

2014-2017       Leder Holmestrand Petanqueklubb

2007-2008       Leder av inkluderingsutvalget i Vestfold Røde Kors

2006-2008       Nestleder i styret for Nansen Dialogue Network

1992-2008       Rådsmedlem Nansenskolens Råd

2003-2007       Medlem av formannskapet i Holmestrand kommune

1999-2007       Medlem av bystyret og gruppeleder i Holmestrand kommune

2005-2007       Styreleder Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz

1998-2007       Styremedlem i Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz

2002-2004       Nestleder i Human-Etisk Forbund avd. Vestfold

2000-2001      Varamedlem i hovedstyret for Norsk Bibliotekforening

1999-2001       Leder Holmestrand Arbeiderparti

1999-2001       Styremedlem Vestfold Arbeiderparti

1997-1999       Styremedlem Norsk Organisasjon for Asylsøkere

1996-1097       Styringsgruppe Nansenskolens prosjekt om religion, livssyn og menneskerettigheter

1995-1997       Styreleder Komitéen for Menneskerettigheter i Iran

1995-1999       Styremedlem Humanist forlag A/S

1994-1996       Representantskapsmedlem FN-sambandet i Norge

1993-1996       M Ex Com International Humanist and Ethical Union

1990-98           Komitemedlem Faglitterært Forfatterfonds utvidede stipendkomite

1987-1990       Rådsmedlem Rådet for Sosialarbeiderutdanning

1989-1992       Utvalgsleder Yrkesetisk Råd, Norsk Sosionomforbund (NOSO)

1986-1989       Tillitsvalgt Norsk Sosionomforbund (forbundsstyremedlem, 

leder av Yrkesetisk Råd, Kompetanserådet og Yrkesfaglig utvalg)

1983-1994       Bydelspolitiker, Bydel 01 (tidligere 41) Oslo kommune