Yrkeserfaring

2016 – Faglitterær forfatter, foredragsholder og filosofisk veileder
2016 – Dosent emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge/Universitetet i Sørøst-Norge
2014 – 16 Dosent i profesjonsetikk og veiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge
2009 – Faglærer ved Tunsberg Medisinske skole i VEKS-fag
2006 – 13 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold
1997 – 12 Faglitterær forfatter og foredragsholder (eget enkeltmannsforetak)
1993 – 97 Generalsekretær Human-Etisk Forbund
1990 – 93 Redaksjonssjef Universitetsforlaget, Avdeling Helse- og sosiallitteratur
1990 – 91 Lektor i sosialt arbeid Sogn og Fjordane Distriktshøgskule
1987 – 90 Faglig sekretær Norsk Sosionomforbund
1981 – 87 Sosialkonsulent Bærum Kommune, Helse- og sosialavdelingen
1981 – 82 Lektor i sosialt arbeid (vikar 50%) Sosialhøgskolen i Bærum
1980 – 81 Fylkesavdelingsleder Norsk Sosionomforbund Avdeling Oslo
1978 – 80 Utreder Sosialdepartementet
1974 – 78 Lektor i socialt arbejde Den Sociale Højskole København /Roskilde Universitetcenter
1973 – 74 Sosialkurator Nesodden Sosialkontor